Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Fáilte chuig ár roinn Oideachais. Cliceáil anseo chun dul chuig leathanach an Bhuíochais. Le gur féidir an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an ábhar oideachais atá ar fáil anseo, ní mór duit a bheith in ann comhaid pdf a oscailt. Más rud é nach bhfuil an cumas sin agat faoi lathair, is féidir leat Adobe Reader a íoslódáil anseo saor in aisce.

Anseo thíos, beidh tú in ann do bhealach a dhéanamh trí na pleananna ceachta go léir nó is féidir a roghnú gan ach Pleananna Ceachta Rnganna 5 & 6 nó Pleananna Ceachta Iar-Bhunscoile a bhreathnú. Cuir an cúrsóir os cionn an réada a bhfuil spéis agat ann; níl le déanamh ach cliceáil ansin chun dul chuig an leathanach lena mbaineann. Ar an leathanach sin, gheobhaidh tú acmhainní éagsúla ina n-áirítear cuid na na nithe seo a leanas nó na nithe seo a leanas go léir: ábhar ilmheán, leatháin oibre in-íoslódáilte, pleananna ceachta agus ‘tráth na gceist’.

Fáilte chuig ár roinn Oideachais. Cliceáil anseo chun dul chuig leathanach an Bhuíochais. Le gur féidir an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an ábhar oideachais atá ar fáil anseo, ní mór duit a bheith in ann comhaid pdf a oscailt. Más rud é nach bhfuil an cumas sin agat faoi lathair, is féidir leat Adobe Reader a íoslódáil anseo saor in aisce.

Anseo thíos, beidh tú in ann do bhealach a dhéanamh trí na pleananna ceachta go léir nó is féidir a roghnú gan ach Pleananna Ceachta Rnganna 5 & 6 nó Pleananna Ceachta Iar-Bhunscoile a bhreathnú. Cuir an cúrsóir os cionn an réada a bhfuil spéis agat ann; níl le déanamh ach cliceáil ansin chun dul chuig an leathanach lena mbaineann. Ar an leathanach sin, gheobhaidh tú acmhainní éagsúla ina n-áirítear cuid na na nithe seo a leanas nó na nithe seo a leanas go léir: ábhar ilmheán, leatháin oibre in-íoslódáilte, pleananna ceachta agus ‘tráth na gceist’.


1

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

1

Gaiste Éisc
Méisiliteach

c.5000RC

Discover more about this conical trap used by early Irish people to scoop fish from the lake or catch them in a weir

2

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

2

Ceann Máis
Breochloiche

c.3300-2800RC

Discover more about the precision carving in one of the finest works of art to have survived from Neolithic Europe

3

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

3

Toirc na
Teamhrach

c.1200RC

Discover more about the quality of craftsmanship designed to show off the amount of gold used to created the Tara Torcs

4

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

4

Dealg ‘na
Teamhrach’

An t-ochtú haois

Discover more about this eighth century symbol of the Irish cultural revival that has approximately 76 patterns on its surface.

5

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

5

Cros Ard,
Mainistir Bhuithe

Deireadh an naoú haois

Discover more about this Christian monument that is the highest of all the high crosses in the country.

6

Braith an
tÁbhar

Plean CeaChta Rang 5 & 6

6

Slabhra sclábhaí
Lochlannach

Deireadh an naoú haois nó tús an deichiú haois

Discover more about this old, iron chain that was found near Ardakillen crannóg, Co. Roscommon, Ireland.