Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Ceann Tua Deasghnách c. 3600RC

Where was the axehead found?
Where did the axehead originally come from?
What does the axehead symbolizes?