Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Potaí Adhlactha Cré-Umhaoise 1900-1300RC

What is found on the base of these vessels?
What were they used for?
In what position was the dead arranged in these graves?