Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Springmount Wax Tablets Late-Sixth Century

In what year were the Springmount Wax Tablets found?
Where were the Wax Tablets discovered?
Who were the filidh?