Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Bachall Chluain Mhic Nóis an t-aonú haois déag

In what year did Brian Bóruma drive away the the Vikings from Ireland in the Battle of Clontarf?
The crozier is said to be associated with the shrine of the Clonmacnoise founder __________.
Where is the Clonmacnoise Crozier said to have been made?