Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Magi Cope c. 1470

When were the vestments first mentioned?
What is the Magi Cope?
How many biblical scenes does the hood of the Magi Cope illustrate?