Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Act of Union Blacklist Early-Nineteenth Century

What is this a list of?
What was the Act of Union?
When did the Act of Union come into effect?