Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann
An Post Ninth Definitive Stamp Series

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha na hÉireann, Stair na hÉireann 1 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar dtús, eisíodh an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, tar éis tréimhse 5 bliana,  eiseofar na stampaí deiridh, agus le linn an ama sin gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 12ú haois.

Ar an 12 Eanáir 2017, thug An Post isteach an naoú sraith stampaí deifnídeacha – Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Tá an tsraith bunaithe ar leabhar le Fintan O’Toole, is é sin, A History of Ireland in 100 Objects, ar tionscadal é sin a raibh an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann bainteach leis ar dtús. Cuirtear na stampaí ar fáil i bhformáid fhótagrafach agus osclaíonn gach réad ar leith fuinneog trína bhfeictear tráth tábhachtach i stair na hÉireann.

Eisíodh ocht stampa SOAR mar chuid den chéad chéim den tsraith dheifnídeach seo. Is iad seo a leanas na réada a thaispeántar ar an gclúdach chéad lae seo: Gaiste Éisc Méisiliteach, Ceann Tua Deasghnách, Babhla Neoiliteach agus Taisce Óir.  Tá an Gaiste Éisc as Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, déanta as slata fite agus baineann sé le c.5000RC. Bhain luatháitritheoirí na hÉireann é chun iasc a ghabháil i lochanna nó i gcoraí. Baineann an Ceann Tua Deasghnách ó Chionn Chreige, Co. Dhún na nGall, leis an mbliain 3600RC agus is allmhaire andúchasach ó Alpa na hIodáile é. Ceaptar go bhféadfadh sé go ndearnadh an Babhla Neoiliteach ar a bhfuil dromchlaí sciomartha (c.3500RC) agus a fuarthas in ionad adhlactha san Eanach, Co. Luimnigh, a úsáid mar uirlis óil. D’fhéadfadh sé gurb é atá i dTaisce Óir Chagála Beag, Co. Ros Comáin, ná sraith éide ina n-áirítear corrán de chuid na Cré-Umhaoise Luaithe –  bóna corránach in ionannas na gealaí – agus dhá dhiosca óir in ionannas na gréine.


An Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha Sraith 1

Mesolithic Fish Trap - 100 Objects

Gaiste Éisc
Méisiliteach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Ceremonial Axehead - 100 Objects

Ceann Tua
Deasghnách

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Flint Macehead - 100 Objects

Ceann Máis
Breochloiche

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Bronze Age Funerary Pots - 100 Objects

Potaí Adhlactha
Cré-Umhaoise

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Neolithic Bowl - 100 Objects

Babhla
Neoiliteach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Tara Torcs - 100 Objects

Toirc na
Teamhrach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Coggalbeg Gold Hoard - 100 Objects

Taisce Óir
Chagála Beag

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Broighter Boat - 100 Objects

Bád
BhrúÍochtair

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Armlet, Old Croghan Man

Muince Dhóide,
Fear Chruacháin

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Pair of Gold Discs

Péire
Dioscaí Óir

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Castlederg Bronze Cauldron

Coire
Cré-UmhaChaisleán
na Deirge

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Gleninsheen Gold Gorget

Scornán Óir
Ghleann Insín

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí