Brought to you by

Brought to you by An Post, The Irish Times, the National Museum of Ireland and the Royal Irish Academy

Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times,
Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann.

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha An Post, Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Thar am, beidh léiriú le fáil sa tsraith stampaí ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar an láithreán gréasáin seo, trí bhreathnú ar na réada iontacha sin, is féidir leat spléachadh a fháil ar stair fhíorspéisiúil na hÉireann. De réir mar a bheidh na stampaí á n-eisiúint, déanfar faisnéis stairiúil faoi gach ceann ar leith de na réada áille seo agus

faoi chomhthéacs sóisialta na ré lena mbaineann agus a chur isteach sa láithreán gréasáin agus beidh íomhánna de na réada le feiceáil ann. I measc na n-acmhainní oideachais bunscoile agus iar-bhunscoile atá ann agus atá bainteach leis an gcuraclam i scoileanna den sórt sin, áirítear físeáin, leatháin oibre agus gníomhaíochtaí spraíúla idirghníomhacha. Ar dtús, eiseofar an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, thar thréimhse 5 bliana, go dtí go n-eiseofar na stampaí deiridh, gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 21ú haois.