Brought to you by

Brought to you by An Post, The Irish Times, the National Museum of Ireland and the Royal Irish Academy

Fáilte chuig ár roinn Oideachais. Cliceáil anseo chun dul chuig leathanach an Bhuíochais. Le gur féidir an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an ábhar oideachais atá ar fáil anseo, ní mór duit a bheith in ann comhaid pdf a oscailt. Más rud é nach bhfuil an cumas sin agat faoi lathair, is féidir leat Adobe Reader a íoslódáil anseo saor in aisce.

Anseo thíos, beidh tú in ann do bhealach a dhéanamh trí na pleananna ceachta go léir nó is féidir a roghnú gan ach Pleananna Ceachta Rnganna 5 & 6 nó Pleananna Ceachta Iar-Bhunscoile a bhreathnú. Cuir an cúrsóir os cionn an réada a bhfuil spéis agat ann; níl le déanamh ach cliceáil ansin chun dul chuig an leathanach lena mbaineann. Ar an leathanach sin, gheobhaidh tú acmhainní éagsúla ina n-áirítear cuid na na nithe seo a leanas nó na nithe seo a leanas go léir: ábhar ilmheán, leatháin oibre in-íoslódáilte, pleananna ceachta agus ‘tráth na gceist’.

Fáilte chuig ár roinn Oideachais. Cliceáil anseo chun dul chuig leathanach an Bhuíochais. Le gur féidir an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an ábhar oideachais atá ar fáil anseo, ní mór duit a bheith in ann comhaid pdf a oscailt. Más rud é nach bhfuil an cumas sin agat faoi lathair, is féidir leat Adobe Reader a íoslódáil anseo saor in aisce.

Anseo thíos, beidh tú in ann do bhealach a dhéanamh trí na pleananna ceachta go léir nó is féidir a roghnú gan ach Pleananna Ceachta Rnganna 5 & 6 nó Pleananna Ceachta Iar-Bhunscoile a bhreathnú. Cuir an cúrsóir os cionn an réada a bhfuil spéis agat ann; níl le déanamh ach cliceáil ansin chun dul chuig an leathanach lena mbaineann. Ar an leathanach sin, gheobhaidh tú acmhainní éagsúla ina n-áirítear cuid na na nithe seo a leanas nó na nithe seo a leanas go léir: ábhar ilmheán, leatháin oibre in-íoslódáilte, pleananna ceachta agus ‘tráth na gceist’.


1

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

1

Gaiste Éisc
Méisiliteach

c.5000RC

Discover more about this conical trap used by early Irish people to scoop fish from the lake or catch them in a weir

2

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

2

Ceann Máis
Breochloiche

c.3300-2800RC

Discover more about the precision carving in one of the finest works of art to have survived from Neolithic Europe

3

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

3

Toirc na
Teamhrach

c.1200RC

Discover more about the quality of craftsmanship designed to show off the amount of gold used to created the Tara Torcs

4

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

4

Dealg ‘na
Teamhrach’

An t-ochtú haois

Discover more about this eighth century symbol of the Irish cultural revival that has approximately 76 patterns on its surface.

5

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

5

Cros Ard,
Mainistir Bhuithe

Deireadh an naoú haois

Discover more about this Christian monument that is the highest of all the high crosses in the country.

6

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

6

Slabhra sclábhaí
Lochlannach

Deireadh an naoú haois nó tús an deichiú haois

Discover more about this old, iron chain that was found near Ardakillen crannóg, Co. Roscommon, Ireland.

7

DISCOVER
THE OBJECT

5th & 6th class lesson Plan

7

Cairt-Rolla
Phort Láirge

1215 - 1373

Discover more about Waterford’s authorities creating a four-metre long charter roll relating to the city going back to 1215.

8

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

8

Siogairlín
Salamadair

c.1588

Discover more about this incongruously elegant jewelled pendant that was recovered from the Spanish galleass La Girona.

9

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

9

Lámhainní Fada
an Rí Liam

c.1690

Discover more about these doeskin gloves that King William III presented to John Dillon, in whose home he had stayed the previous night.

10

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

10

’Carbad’ Dhónaill
Uí Chonaill

c.1690

Discover more about this extravagantly ‘chariot’ that was drawn through the streets of Dublin by six splendid grey horses and a crowd of around 200,000 citizens.

11

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

11

Pota Cócaireachta
Folamh

19ú hAois

Discover more about these nineteenth century vessels that were almost always mass manufactured in a style that harked back to mediaeval times.

12

DISCOVER
THE OBJECT

Plean CeaChta Rang 5 & 6

12

Taephota
Imircigh

Deireadh an 19ú hAois go Lár an 20ú hAois

Discover more about this tin teapot that had a pouring lip soldered onto one side and the internal wall of the cup punctured with holes to make a strainer.