Brought to you by

Brought to you by An Post, The Irish Times, the National Museum of Ireland and the Royal Irish Academy

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha An Post, Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects, agus a d’fhoilsigh Acadamh Ríoga na hÉireann.. Tá cuid mhór de na réada atá le feiceáil sa leabhar agus sa tSraith Stampaí atá eisithe ag An Post san áireamh i mbailiúchán Ard-Mhúsaem na hÉireann.

An Post

Is é atá i misean An Post, ina cháil mar mhór-eagraíocht tráchtála, ná seirbhísí poist, dáileacháin agus airgeadais den scoth ar chaighdeán domhanda le rochtain phobail áitiúil agus naisc dhomhanda nach féidir a shárú a chur ar fáil. Táirgeann An Post stampaí thar ceann Rialtas na hÉireann. De bhreis ar an tSraith Stampaí Deifnídeacha, táirgeann An Post clár stampaí speisialta agus stampaí cuimhneacháin gach bliain. Cuimsíonn an clár thart ar 40 stampa agus clúdaíonn sé suas go 20 ábhar éagsúil.

The Irish Times

In éineacht le irishtimes.com, tá The Irish Times ina thráchtaire agus ina anailísí údarásach neamhspleách i ndáil le himeachtaí tábhachtacha i ngnóthaí na hÉireann – Thuaidh agus Theas – na Breataine, an Aontais Eorpaigh, na Stat Aontaithe agus an domhain i gcoitinne.

Ard-Mhúsaem na hÉireann

Foras den scoth is ea é Ard-Mhúsaem na hÉireann agus déanann sé tuiscint den chineál is leithne ar chultúr sainiúil agus ar stair dúlra na hÉireann, agus ar stádas na hÉireann sa domhan, a chur chun cinn. Tá an Músaem lonnaithe i gceithre láithreán: Seandálaíocht – Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, Stair an Dúlra – Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Ealaíona Maisiúla & Stair – Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7 agus Saol na Tuaithe – Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Acadamh Ríoga na hÉireann

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann taighde chun cinn. Sainaithníonn sé taighdeoirí den scoth de chuid na hÉireann agus tugann sé aitheantas dóibh. Tacaíonn sé le scoláireacht agus cuireann sé feasacht chun cinn maidir le conas a fheabhsaíonn eolaíocht agus na daonnachtaí saol daoine agus conas a théann siad chun tairbhe don tsochaí.

This is a project of