Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Toirc na Teamhrach c.1200RC

Úsáideadh toirc mar a leanas
Is é atá in ór ná
Ceapaimid go raibh toirc ina siombailí den chineál seo a leanas