Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Cairt-RollaPhort Láirge 1215 - 1373

Ba iad na Normannaigh, tríd is tríd, a chuir tús le tógáil bailte trí nithe den sórt seo a thógáil:
Ainmníodh Port Láirge:
Mhuirearaigh Port Láirge táillí i leith earraí a thabhairt trína chalafort. Is é an t-ainm atá ar na táillí sin ná: