Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Taephota Imircigh 1850-1950

Chuaigh líon níos mó daoine ar imirce le linn an 11 bhliain tar éis an ghorta mhóir ná mar a rinne amhlaidh le linn an bliain roimhe sin. Líon isteach an spás.
Cén churiarracht dhomhanda atá ag Éirinn?
Go garbh, cá mhéad tae a ólann daoine in Éirinn gach lá?