Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Pota Cócaireachta Folamh 19ú hAois

Is é atá sa chéad chomhartha ar dhúchan:
Nuair a tháinig an t-am chun na prátaí a bhaint:
Cá mhéad daoine a fuair bás le linn an ghorta mhóir?