Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

Cailís Ardach an t-ochtú haois

Which era does the Ardagh Chalice represent?
How many pieces is the Ardagh Chalice composed of?
What material is the Chalice made from?