Curtha ar fáil duit ag

Curtha ar fáil duit ag An Post, an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann

An Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha Sraith 4

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha na hÉireann, Stair na hÉireann 1 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar dtús, eisíodh an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, tar éis tréimhse 5 bliana,  eiseofar na stampaí deiridh, agus le linn an ama sin gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 12ú haois.

Ar an 12 Eanáir 2017, thug An Post isteach an naoú sraith stampaí deifnídeacha – Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Tá an tsraith bunaithe ar leabhar le Fintan O’Toole, is é sin, A History of Ireland in 100 Objects, ar tionscadal é sin a raibh an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann bainteach leis ar dtús. Cuirtear na stampaí ar fáil i bhformáid fhótagrafach agus osclaíonn gach réad ar leith fuinneog trína bhfeictear tráth tábhachtach i stair na hÉireann.

Eisíodh ocht stampa SOAR mar chuid den chéad chéim den tsraith dheifnídeach seo. Is iad seo a leanas na réada a thaispeántar ar an gclúdach chéad lae seo: Gaiste Éisc Méisiliteach, Ceann Tua Deasghnách, Babhla Neoiliteach agus Taisce Óir.  Tá an Gaiste Éisc as Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, déanta as slata fite agus baineann sé le c.5000RC. Bhain luatháitritheoirí na hÉireann é chun iasc a ghabháil i lochanna nó i gcoraí. Baineann an Ceann Tua Deasghnách ó Chionn Chreige, Co. Dhún na nGall, leis an mbliain 3600RC agus is allmhaire andúchasach ó Alpa na hIodáile é. Ceaptar go bhféadfadh sé go ndearnadh an Babhla Neoiliteach ar a bhfuil dromchlaí sciomartha (c.3500RC) agus a fuarthas in ionad adhlactha san Eanach, Co. Luimnigh, a úsáid mar uirlis óil. D’fhéadfadh sé gurb é atá i dTaisce Óir Chagála Beag, Co. Ros Comáin, ná sraith éide ina n-áirítear corrán de chuid na Cré-Umhaoise Luaithe –  bóna corránach in ionannas na gealaí – agus dhá dhiosca óir in ionannas na gréine.


Ballinderry
Sword

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Cooking
Pot

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Washing
Machine

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Gallowglass
Gravestone

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Intel
Microprocessor

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Emmet's
Ring

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Titanic
Launch Ticket

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Waterford
Charter Roll

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Emigrant's
Teapot

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Kavanagh
Charter Horn

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Morion

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Silver
Cone

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

An Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha Sraith 3

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha na hÉireann, Stair na hÉireann 1 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar dtús, eisíodh an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, tar éis tréimhse 5 bliana,  eiseofar na stampaí deiridh, agus le linn an ama sin gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 12ú haois.

Ar an 12 Eanáir 2017, thug An Post isteach an naoú sraith stampaí deifnídeacha – Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Tá an tsraith bunaithe ar leabhar le Fintan O’Toole, is é sin, A History of Ireland in 100 Objects, ar tionscadal é sin a raibh an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann bainteach leis ar dtús. Cuirtear na stampaí ar fáil i bhformáid fhótagrafach agus osclaíonn gach réad ar leith fuinneog trína bhfeictear tráth tábhachtach i stair na hÉireann.

Eisíodh ocht stampa SOAR mar chuid den chéad chéim den tsraith dheifnídeach seo. Is iad seo a leanas na réada a thaispeántar ar an gclúdach chéad lae seo: Gaiste Éisc Méisiliteach, Ceann Tua Deasghnách, Babhla Neoiliteach agus Taisce Óir.  Tá an Gaiste Éisc as Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, déanta as slata fite agus baineann sé le c.5000RC. Bhain luatháitritheoirí na hÉireann é chun iasc a ghabháil i lochanna nó i gcoraí. Baineann an Ceann Tua Deasghnách ó Chionn Chreige, Co. Dhún na nGall, leis an mbliain 3600RC agus is allmhaire andúchasach ó Alpa na hIodáile é. Ceaptar go bhféadfadh sé go ndearnadh an Babhla Neoiliteach ar a bhfuil dromchlaí sciomartha (c.3500RC) agus a fuarthas in ionad adhlactha san Eanach, Co. Luimnigh, a úsáid mar uirlis óil. D’fhéadfadh sé gurb é atá i dTaisce Óir Chagála Beag, Co. Ros Comáin, ná sraith éide ina n-áirítear corrán de chuid na Cré-Umhaoise Luaithe –  bóna corránach in ionannas na gealaí – agus dhá dhiosca óir in ionannas na gréine.


Emigrant’s
Suitcase

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Eileen
Gray Chair

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

King William’s
Gauntlets

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Leac
Na Riogh

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Salamander
Pendant

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Clonmacnoise
Crozier

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Slave
Chain

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Rinnagan
Crucifixion Plaque

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

GAA
Medal

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Wicker
Cradle

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Penrose
Glass Decanter

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Rococo Silver
Candlestick

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

An Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha Sraith 2

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha na hÉireann, Stair na hÉireann 1 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar dtús, eisíodh an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, tar éis tréimhse 5 bliana,  eiseofar na stampaí deiridh, agus le linn an ama sin gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 12ú haois.

Ar an 12 Eanáir 2017, thug An Post isteach an naoú sraith stampaí deifnídeacha – Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Tá an tsraith bunaithe ar leabhar le Fintan O’Toole, is é sin, A History of Ireland in 100 Objects, ar tionscadal é sin a raibh an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann bainteach leis ar dtús. Cuirtear na stampaí ar fáil i bhformáid fhótagrafach agus osclaíonn gach réad ar leith fuinneog trína bhfeictear tráth tábhachtach i stair na hÉireann.

Eisíodh ocht stampa SOAR mar chuid den chéad chéim den tsraith dheifnídeach seo. Is iad seo a leanas na réada a thaispeántar ar an gclúdach chéad lae seo: Gaiste Éisc Méisiliteach, Ceann Tua Deasghnách, Babhla Neoiliteach agus Taisce Óir.  Tá an Gaiste Éisc as Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, déanta as slata fite agus baineann sé le c.5000RC. Bhain luatháitritheoirí na hÉireann é chun iasc a ghabháil i lochanna nó i gcoraí. Baineann an Ceann Tua Deasghnách ó Chionn Chreige, Co. Dhún na nGall, leis an mbliain 3600RC agus is allmhaire andúchasach ó Alpa na hIodáile é. Ceaptar go bhféadfadh sé go ndearnadh an Babhla Neoiliteach ar a bhfuil dromchlaí sciomartha (c.3500RC) agus a fuarthas in ionad adhlactha san Eanach, Co. Luimnigh, a úsáid mar uirlis óil. D’fhéadfadh sé gurb é atá i dTaisce Óir Chagála Beag, Co. Ros Comáin, ná sraith éide ina n-áirítear corrán de chuid na Cré-Umhaoise Luaithe –  bóna corránach in ionannas na gealaí – agus dhá dhiosca óir in ionannas na gréine.


Trumpa
Loch na Séad

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Babhla
Cheis Charraigín

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

‘Coróin’
Petrie

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Faoistin
Naomh Pádraig

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Dealg
‘na Teamhrach’

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Leabhar
Cheanannais

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Ardagh
Chalice

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Táibléid Chéarach
Dhroim an tSeagail

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Corleck
Head

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Derrynaflan
Paten

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Balinderry
Brooch

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Donore
Handle

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

An Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha Sraith 1

Ba é ba bhun le Naoú Sraith Stampaí Deifnídeacha na hÉireann, Stair na hÉireann 1 100 Réad, rogha díobh, ná sraith bhunúil le Fintan O’Toole as an Irish Times. Tá léiriú le fáil ann ar chuid mhór de na réada atá ann sa leabhar clúdaigh chrua lánmhaisithe a d’éirigh as an tsraith, A History of Ireland in 100 Objects. Ar dtús, eisíodh an chéad 12 stampa agus, ina dhiaidh sin, tar éis tréimhse 5 bliana,  eiseofar na stampaí deiridh, agus le linn an ama sin gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo faoi stair fhada ár n-oileáin ón mbliain c.5000RC go dtí tús an 12ú haois.

Ar an 12 Eanáir 2017, thug An Post isteach an naoú sraith stampaí deifnídeacha – Stair na hÉireann i 100 Réad, rogha díobh. Tá an tsraith bunaithe ar leabhar le Fintan O’Toole, is é sin, A History of Ireland in 100 Objects, ar tionscadal é sin a raibh an Irish Times, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Acadamh Ríoga na hÉireann bainteach leis ar dtús. Cuirtear na stampaí ar fáil i bhformáid fhótagrafach agus osclaíonn gach réad ar leith fuinneog trína bhfeictear tráth tábhachtach i stair na hÉireann.

Eisíodh ocht stampa SOAR mar chuid den chéad chéim den tsraith dheifnídeach seo. Is iad seo a leanas na réada a thaispeántar ar an gclúdach chéad lae seo: Gaiste Éisc Méisiliteach, Ceann Tua Deasghnách, Babhla Neoiliteach agus Taisce Óir.  Tá an Gaiste Éisc as Baile Uí Chlúmháin, Co. na Mí, déanta as slata fite agus baineann sé le c.5000RC. Bhain luatháitritheoirí na hÉireann é chun iasc a ghabháil i lochanna nó i gcoraí. Baineann an Ceann Tua Deasghnách ó Chionn Chreige, Co. Dhún na nGall, leis an mbliain 3600RC agus is allmhaire andúchasach ó Alpa na hIodáile é. Ceaptar go bhféadfadh sé go ndearnadh an Babhla Neoiliteach ar a bhfuil dromchlaí sciomartha (c.3500RC) agus a fuarthas in ionad adhlactha san Eanach, Co. Luimnigh, a úsáid mar uirlis óil. D’fhéadfadh sé gurb é atá i dTaisce Óir Chagála Beag, Co. Ros Comáin, ná sraith éide ina n-áirítear corrán de chuid na Cré-Umhaoise Luaithe –  bóna corránach in ionannas na gealaí – agus dhá dhiosca óir in ionannas na gréine.


Gaiste Éisc
Méisiliteach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Ceann Tua
Deasghnách

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Ceann Máis
Breochloiche

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Potaí Adhlactha
Cré-Umhaoise

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Babhla
Neoiliteach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Toirc na
Teamhrach

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Taisce Óir
Chagála Beag

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Bád
BhrúÍochtair

Á ndíol i stiallacha

Ceannaigh Stampaí

Muince Dhóide,
Fear Chruacháin

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Péire
Dioscaí Óir

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Coire
Cré-UmhaChaisleán
na Deirge

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí

Scornán Óir
Ghleann Insín

Á ndíol i bpéirí

Ceannaigh Stampaí